تسبیح فیروزه

تومان2,486,000

تسبیح فیروزه

سنگ فیروزه اصیل نیشابور

بسیار خوش تراش و خوش طبع

فوق العاده زیبا

X